Where to Bill

Home - Where to Bill
where to bill

Wat is het?

WheretoBill omvat een register van ondernemingen, dat een aanvulling biedt op de E-fff, de Belgische norm voor de elektronische factuur voor kmo’s.

WheretoBill is een norm voor de uitwisseling van facturen.

WheretoBill en de E-fff vormen samen een totaaloplossing voor een eenvoudige en efficiënte verzending en ontvangst van facturen, zowel voor ondernemingen als voor adviseurs (boekhouders,…).

Hoe werkt het?

WheretoBill biedt de mogelijkheid aan ondernemingen om te bepalen op welke plaats in het bedrijf facturen moeten toekomen.

WheretoBill specificeert de modaliteiten voor de ontvangst van facturen met specifieke software.

WheretoBill is een universele, neutrale tool voor alle omgevingen, die de levering van stukken aan de onderneming en aan de economische beroepsbeoefenaar verzekert (boekhouders,…).

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!