Structurele

BilltoBox

BilltoBox is de oplossing voor het transport en het beheer van de facturen in elektronisch formaat. Het brengt alle belanghebbenden samen rond het enige Belgische community platform.

Facturen worden uitgewisseld in het Belgische standaardformaat (e-fff) die voldoet aan de Europese norm (UBL-formaat).

Elke zelfstandige en iedere KMO kan nu beschikken over een universele box die opgenomen is in uitgebreide directory. Al deze boxen zitten op een geïntegreerd platform voor het ontvangen, verzenden, delen, verwerken en bewaren van elektronische facturen.

BilltoBox is een coöperatieve organisatie bestaande uit economische professionals, dynamische spelers in de economie en zakelijke partners.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-77

Maak een afspraak

ING

ING België biedt alle cliëntensegmenten, zowel retail- en private bankingcliënten, als kleine en middelgrote ondernemingen, instellingen en grote bedrijven, een breed assortiment financiële producten en diensten aan via het distributiekanaal van hun keuze (click, call of face).

Ons producten- en dienstenaanbod weerspiegelt onze kernactiviteiten: retail en private banking, corporate en institutional banking, financial markets, investment banking, vermogensbeheer en verzekeringen (leven en niet-leven).

Sinds 2008 positioneert ING België zich in de retailmarkt met succes als universele directe bank. Deze strategische verschuiving beantwoordt volledig aan de behoefte van de cliënt aan eenvoud en gemak. ING België is de enige Belgische bank die een sterk kantorennet combineert met een duidelijk onlineaanbod.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-53

Silverfin

Silverfin - Connected Accounting in de praktijk

Silverfin brengt de volledige workflow in je accountantskantoor op één platform, waarbij de financiële data steeds centraal staat. We ondersteunen je van A tot Z, van analyse tot jaarrekening, in de digitale transformatie van je kantoor. De technologie haalt bovendien ongeziene inzichten naar boven over je klantenbasis heen, en maakt zo nieuwe verdienmodellen mogelijk.

 • automatische synchronisatie boekhoudpakketten en crm
 • digitaal werkdossier
 • jaar- en periodieke afsluiting
 • flexibel rapporteren voor tussentijds advies
 • interactieve besprekingen
 • interne workflow met aanpasbare checklists
 • communicatieplatform tussen medewerkers en met klanten
 • automatisch invullen van wettelijke verslaggeving
 • budgettering en forecasting
 • jaarrapport (het boekje) met één druk op de knop
 • nieuw: nu ook met jaarrekening in xbrl

Als het succes van je kantoor afhangt van de kwaliteit en de snelheid van je advies, beschik je met Silverfin steeds over realtime inzichten, gebaseerd op geverifieerde data. Meer weten? Ga naar www.getsilverfin.com


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-53

Syneton

SYNETON bvba, een spin-off van een middel- groot accountantskantoor, richt zich primair op het ontwikkelen van software waarmee accountants-, boekhoud- en revisorenkantoren in staat zijn hun kwaliteitscontrole en interne opvolging te organiseren. Admin-IS wordt dagelijks in meer dan 950 kantoren gebruikt.

Het pakket omvat alle instrumenten om de interne organisatie van uw kantoor te optimaliseren met onder andere de anti-witwas procedures, de tijdsregistratie en facturatie, een deadline opvolging en een Document Management System.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-70

Maak een afspraak

WinBooks

HET WINBOOKS UNIVERSUM

WinBooks is een boekhoud- en beheersoftware die de verschillende aspecten van uw beheer- en raadgevingsfunctie dekt: een volledige boekhouding, een hyper-efficiënt herkenningssysteem, een samenwerkingsplatform en die financiële analyses mogelijk maakt.

Creëer uw oplossing stap voor stap, in functie van uw behoeften, om tot uw eigen ‘All in One’ oplossing te komen.

WinBooks reikt u alle tools aan voor een volledige digitalisatie van het boekhoudkantoor.

Met WinBooks

 • Geef een boost aan uw efficiëntie en uw rendement
 • Werk samen met uw klanten
 • Creëer uw oplossing op maat
 • Integreer de digitalisatie op uw eigen ritme

Bekijk de website van onze partner

Stand : H-53

Wolters Kluwer

Als cijferberoeper of kmo wilt u ongetwijfeld efficiënter werken, optimaliseren en digitaliseren. Daarom zijn onze softwarepakketten voor boekhouding, kantoorbeheer en fiscaliteit zo ontworpen dat ze uw taken en activiteiten aanzienlijk verlichten. Met Adsolut en Basecone (digitale documentuitwisseling en –verwerking) breiden wij ons aanbod nog uit en versterkt u uw samenwerking met uw klanten. Vanuit onze software linkt u rechtstreeks naar het online expertisecentrum monKEY.be, dat deuren opent naar actuele, accurate en relevante informatie. Hoort u het graag rechtstreeks van de experts? Onze deskundigen van Fiscaal Informatief maken u graag wegwijs in de zeer complexe fiscale materie. En natuurlijk zijn er ook nog onze boeken en vakbladen, een vaste waarde onder economische beroepen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-70

Maak een afspraak

Ondersteuning

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

De boekhouder-fiscalist BIBF is de bevoorrechte adviseur van zelfstandige ondernemers, KMO’s en vrije beroepsbeoefenaars.

In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder(-fiscalist) als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen. Deze beroepsbeoefenaars dragen de titel van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist. Sinds 1 juli 2013 kan een boekhouder die in loondienst of in overheidsdienst werkt, ook - op vrijwillige basis - lid worden van het Instituut.

Het BIBF is een publiekrechtelijke instelling, opgericht bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1992 dat vervangen werd door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) zijn bij wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft tevens als opdracht erop toe te zien dat de regels van de deontologie worden nageleefd, zodat de opdrachten die aan zijn leden worden toevertrouwd tot een goed einde kunnen worden gebracht. Daarnaast staat het BIBF ook in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).

Het Instituut telt meer dan 6000 leden en stagiairs.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-74

Instituut van de accountants en belastingconsulenten

Als bevoorrechte adviseurs van ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, zijn de 6.200 accountants en belastingconsulenten (8.450 als rekening wordt gehouden met de stagiairs) lid van een door de wetgever erkend en gereglementeerd beroep. Naast een strenge toegang tot het beroep, met een stage van drie jaar en een verplichting tot permanente vorming, warborgen onze beroepsnormen en strikte deontologie een kwaliteitsvolle uitoefening van onze beroepsactiviteiten. Bovendien staat het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) in voor de organisatie van en het toezicht op het beroep en voor de bescherming van de titels.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-74

Instituut van de bedrijfsrevisoren

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is de bij wet opgerichte beroepsorganisatie die de bedrijfsrevisor steunt in het vervullen van zijn cruciale rol in het maatschappelijk en economisch bestel: deze van een financiële expert die door zijn onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit een fundamentele schakel is in het creëren van economische stabiliteit en vertrouwen van alle actoren. De belangrijkste opdrachten van het IBR zijn de dienstverlening aan, de permanente vorming en de organisatie van de stage van de bedrijfsrevisor. Het beroep is onderworpen aan een extern publiek toezicht, sinds 1 januari 2017 toegewezen aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, hetgeen rechtstreeks bijdraagt tot het vertrouwen van derden in de betrouwbaarheid van de financiële informatie van ondernemingen en organisaties.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-31

Standhouders

ACE - RICOH

Essentieel voor iedere kantooromgeving.Multifunctionele printers : Voorziet in uiteenlopende behoeften


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-09

Acerta

De kracht van mensen, daar draait het om bij Acerta.

Onze klemtoon ligt op het aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden van menselijk kapitaal zowel bij onze klanten als binnen onze eigen onderneming.

Acerta is gespecialiseerd in alles wat mensen en hun onderneming aanbelangt en/of sterker maakt (administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag of ‘Hard HR’) en dat voor alle ontwikkelingsfasen binnen uw bedrijf.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-09

ADIX GROUP

ADIX GROUP ontwikkelt en commercialiseert ADIX en SARAH software die aangepast zijn voor fiduciaires, boekhoudkantoren, ondernemingen, VZW, zelfstandigen... Boekhouding, Facturatie, Voorraad, Commercieel beheer, Toonbankverkoop, Permanent dossier, Fiscale bijlage, Afschrijvingen, Belastingberekening (ADIFISC 2017, Prestaties... Geïntegreerde en gebruiksvriendelijke programma’s die beantwoorden aan de noden en vereisten van de gebruikers in hun dagelijkse taken. ADIX GROUP kiezen is vanzelfsprekend voor een doeltreffend beheer.

ADIBOX laat de behandeling toe van gescande facturen (formaat e-FFF) met automatische verzending naar de ontvangstbus van de fiduciaire om dan overgebracht te worden in de boekhouding en dit 3 tot 5 maal sneller dan een manuele inbreng.

MyBiz Solution is een innoverende oplossing voor het opstellen van financiële en previsionele plannen om u te begeleiden bij beslissingen voor investering, ontwikkeling of reorganisatie van het bedrijf.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-19

ADMS

ADM Solutions is een IT development organisatie gespecialiseerd in digitalisering van de verschillende documentstromen en het stroomlijnen van de gekoppelde processen. We hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in de accountancy sector in vereenvoudiging van werkprocessen door automatisering van boekhoudkundige processen, documentstromen, workflows en archivering. Onze unieke producten voor automatische uitlezing van facturen (OCR en IDR technologie) zoeken zelf intelligent naar alle velden op een factuur. Wij staan open om elk boekhoudpakket in onze oplossingen te integreren. Onze archiveringsmethode voldoet aan de wetgeving m.b.t. legaal archiveren en beschikt over geavanceerde opzoekmogelijkheden. Voor de eindklanten voorzien we een **portaal met toegang tot hun persoonlijk archief. Met onze oplossingen kan men dus in een handomdraai transformeren van papieren naar digitale processen. Wij, ADM solutions, willen dé IT partner zijn voor **document management oplossingen enerzijds en anderzijds het automatisch uitlezen van facturen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-35

Allegro

Allegro online en Allegro Windows : "DE" boekhoudsoftwares. Allegro Windows (vroeger Popsy) is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware. Werkend onder Windows en gericht op ondernemingen en zelfstandigen in België en het Groothertogdom Luxemburg. Reeds vele malen bekroond door de professionals van de boekhouding, evolueert Allegro Popsy met zijn tijd en beantwoordt het aan alle, heersende wettelijke normen. Allegro online is reeds 5 jaar beschikbaar op de Belgische markt. Van bij de oorsprong ontwikkeld voor de Cloud, geeft Allegro online aan elke klant, de onmisbare gebruiksvriendelijkheid en eenvoud. Zonder ook de veiligheid, de mobiliteit en de toegankelijkheid van dit soort toepassingen te vergeten. Naast de verschillende modules ontwikkeld om het dagelijks beheer van de ondernemingen steeds efficiënter te laten verlopen, beantwoorden de "cloud" oplossingen een meer recente vraag naar mobiliteit, betere prestaties en veiligheid van onze klanten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-19

Amahé

Door belangrijke veranderingen in het domein van de relatiegeschenken, positioneert Amahé zich als expert en consultant voor Product Media. Uw raadgever Amahé is een vertrouwenspartner die die u bijstaat als coach, creatieveling, producent en distributeur voor object communicatie.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-25

Anthemis

Anthemis is een uitgeverij die gespecialiseerd is in professionele publicaties, ontstaan uit de samenwerking van ervaren uitgevers die kwaliteitswerken ter beschikking wilden stellen van zoveel mogelijk vakmensen. De doelstellingen van Anthemis zijn: kwaliteitswerken publiceren die aangepast zijn aan de behoeften van beroepsmensen, ongeacht hun activiteiten; een documentatiefonds aanbieden, zowel op papier als op elektronische drager; haar publicaties ruim verspreiden in België en in het buitenland; auteurs een echt partnerschap aanbieden. Onze publicaties zijn bedoeld voor juridische beroepen, maar ook voor bedrijfsleiders, verantwoordelijken van financiële en boekhoudkundige afdelingen, bedrijfsrevisoren, accountants, verzekeraars, artsen, enz.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-105

Arco Information

De digitale transitie van diverse documenten is sinds jaren de core business van Arco. Als Accountancy kantoor kan u nu ook volop genieten van onze jarenlange opgebouwde en uitgebreide expertise rond digitalisering. We bieden een totaaloplossing, van documentinvoer tot boeking en beheer betaalstatus, als aanvulling op uw bestaand boekhoudpakket. Het digitale dossier vervangt de traditionele mappen en geeft zowel de cliënt als het kantoor een doorlopende toegang tot het wettelijk digitaal archief. Een efficiënte en effectieve maatoplossing die een win betekent voor zowel u als voor uw cliënteel.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-25

BBB

Nederlandstalige beroepsvereniging die in 2016 zijn twintigjarig bestaan vierde en volgende activiteiten organiseert: reguliere seminariereeksen ; stagereeksen en speciale seminaries en evenementen. Jaarlijks worden er 14 reguliere reeksen georganiseerd op zeven diverse locaties in de vijf Nederlandstalige Provincies met specifieke onderwerpen voor de beroepsbeoefenaars en de stagiairs. (IAB-BIBF-IBR) Al deze seminaries zijn erkend door de diverse instituten en kunnen zonder voorafgaandelijke inschrijving worden bijgewoond door het BBB-lid op de locatie van zijn keuze. Tot het documentatiemateriaal behoort altijd minimum een gedrukte syllabus. In een viertal seminaries wordt zelfs een boek voorzien uit de boekenreeks van BBB-vzw, uitgegeven door uitgeverij Maklu. Alle aanwezigen krijgen deze documentatie gratis aangeboden. De stagereeksen worden twee maal in Drongen (kantoren van Partena) georganiseerd voor de stagiairs van het BIBF ter voorbereiding tot hun schriftelijk toegangsexamen dat doorgaat in mei en november van elk jaar. Elke sessie duurt 8 volle zaterdagen. Voor de stagiairs van het IAB wordt deze reeks één maal per jaar in het najaar in Drongen georganiseerd (kantoren van Partena) ter voorbereiding van hun schriftelijke proef. Elke reeks wordt verdeeld over 8 volle zaterdagen. Op aanvraag van onze leden worden soms aanvullende seminaries georganiseerd hetzij in aanvullende reeksen, hetzij op kleine schaal in de vorm van workshops.


Bekijk de website van onze partner

Stand : B-86

be.wan SPRL

be.wan is een Belgische onderneming die een volledig gamma aan IT diensten aanbiedt.Gespecialiseerd in de ontwikkeling van financiële software en beheersystemen voor KMO’s begeleidt be.wan haar klanten met hun strategie in een digitale wereld in continue versnelling.De kracht en de voordelen van onze oplossingen steunen op 3 pijlers: Een stevig gefundeerde technologie die een gemoduleerde ontwikkeling toelaat op maat en aangepast aan de behoeften van onze klanten; Een eenvoudige integratie van oplossingen om de bedrijfsvoering van onze klanten te vereenvoudigen; Een continu onderzoek naar innovatieve oplossingen, getest in reële, professionele situaties bij onze klanten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-96

Belga Films Fund

Belga Films Fund is een filiaal van de Belga Films groep, sinds 1937 een gevestigde waarde in de Belgische filmindustrie, en is actief in de Tax Shelter voor audiovisuele en podiumwerken. Belga Films Fund is erkend door het Ministerie van Financiën en beschikt over een ruling, alsook een door de FSMA goedgekeurd Prospectus. De experten van Belga Films Fund beantwoorden graag al uw vragen over Tax Shelter op de stand H-25 (de boekingen, invloed van de verlaagde aanslagvoet van de Vennootschapsbelasting, compatibiliteit tussen Voorafbetalingen en Tax Shelter, enz). Onze experts bieden u een vertrouwelijke simulatie aan op basis van de werkelijke cijfers van uw klanten.Breng ons dus zeker een bezoek op de stand H-25!


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-25

Billit

Billit vormt de digitale brug tussen ondernemer en boekhouder.

Als online facturatieplatform zet Billit volledig in op UBL, de nieuwe standaard voor elektronisch factureren. Verkoopfacturen worden meteen aangemaakt in UBL en ook aankoopfacturen kunnen via een zelflerende tekstherkenning worden omgezet naar deze nieuwe standaard. Daarnaast genieten ondernemers van document management, financiële overzichten, automatische betalingscontrole en betalingsopdrachten voor de bank.

Het boekhoudkantoor heeft 24/7 toegang tot de facturen en documenten van zijn Billit-ondernemers. Deze kunnen ook periodiek en volledig geautomatiseerd naar het boekhoudkantoor worden doorgestuurd. Op deze manier wordt de aanlevering mooi gespreid en worden de vervelende piekperiodes afgevlakt.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-40

Bocount Dynamics

BoCount Dynamics is een innovatief samenwerkingsplatform voor boekhoud- en accountantskantoren en hun klanten. Makkelijk te gebruiken en snel te implementeren. Accountant en klant werken met BoCount Dynamics moeiteloos samen op dezelfde omgeving en data. Accountant beslist samen met de klant wie verantwoordelijk is voor welke taken zoals verwerking van facturen, aangifte van btw, opmaak van de jaarrekening en inkomstenfiches, en zoveel meer. BoCount Dynamics zet in op gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, inzicht en efficiëntie. Zo kunt u als accountant meer tijd vrijmaken voor een dienstverlening met meer toegevoegde waarde.

BoCount Dynamics is een product van Christiaens nv en powered by Microsoft.


Bekijk de website van onze partner

Stand : M-87

boekhouderstotaal.be

taxxpert.be is dé website voor boekhoudkundig en fiscaal expert in Vlaanderen. U kan er de belangrijkste ‘facts and figures’ uit de verschillende domeinen waarin u actief bent (boekhoudkundig, fiscaal, sociaal…) gratis raadplegen. Daarnaast vindt u er info over ‘supporting services’ die uw professionele leven makkelijker kunnen maken: software, databanken, publicaties, opleidingen, en nog veel meer. Heeft u een vacature, dan kun u deze gratis posten. Via onze nieuwsbrief blijft u ook op de hoogte van wat er beweegt in de sector.

Boehouderstotaal.be biedt u dan weer de mogelijkheid om uw online aanwezigheid te vergroten: alle boekhoud- en accountantskantoren (inmiddels al bijna 1100!) kunnen er gratis, of tegen betaling voor een grotere zichtbaarheid, een eigen online pagina met specifieke url creëren. Wij promoten de site bij zelfstandigen en KMO’s die uw kantoor met alle contactgegevens hier kunnen terugvinden.’


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-13

Clearfacts

Bent u accountant, leidt u een boekhoudkantoor of bent u consulent financiële diensten? Dan zoekt u ongetwijfeld naar het geschikte moment om te starten met online dienstverlening en het digitaliseren van de documentenstroom van en naar uw klanten. Met ClearFacts haalt u een veelzijdige toepassing in huis die de volledige stroom van facturen en diverse documenten digitaliseert en zonder tussenstappen klaarzet in uw boekhoudsoftware. ClearFacts beschikt over een eigen innovatieve OCR-herkenningsmodule (AIR) en verzorgt de terugkoppeling van de boekhouding via een overzichtelijk portaal, onder het logo van uw kantoor. ClearFacts integreert met uw bestaande boekhoudsoftware. De toepassing ondersteunt maw de administratieve taken in het voor- en natraject tot het boekhouden. De extra tijd die vrij komt besteden uw medewerkers aan taken met meer toegevoegde waarde. Het verhogen van de productiviteit en de efficiëntie van uw kantoor is onze inzet.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-38

Cloudbizz

Cloudbizz, de IT-manager van de boekhoudkantoren ! Of het nu gaat over Winbooks, Bob, Popsy, Syneton, Kluwer, Exact, Isabel of andere software, wij zorgen voor een gehele integratie. Verspil geen tijd meer en laat uw IT aan over ons.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-40

CollectOnline

Met CollectOnline kan elk accountantskantoor eenvoudig bijkomende diensten aan haar clienteel in binnen- en buitenland aanbieden. CollectOnline is gespecialiseerd in software voor debiteurenbeheer, incasso, credit management en advies. Dankzij de jarenlange ervaring, deels opgebouwd bij belangrijke accountantskantoren, heeft CollectOnline zich ontwikkeld tot een betrouwbare operationele en strategische partner voor het opzetten en ondersteunen van een performante werking van de debiteurenbeheer- en invorderingsprocessen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-35

COMAX

Comax: Optimaliseer uw administratie en houd meer tijd over voor uw klanten Als ondernemer weet u maar al te goed dat tijd geld betekent. Een goede administratie is noodzakelijk maar vergt veel kostbare tijd. Tijd die u liever aan uw klanten besteedt. 1. Wij starten waar anderen stoppen, knopen de losse eindjes aan elkaar en overbruggen de kloven. 2. Wij reiken tools aan om alle bedrijfsinformatie centraal te archiveren. 3. Wij zetten manuele handelingen om in digitale stromen. 4. Wij optimaliseren uw administratieve processen 5. Wij leveren betaalbare oplossingen met een zeer snelle ROI 6. Wij vertrekken vanuit uw bestaande software-pakketten en manier van werken.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-41

Connective

Efficiënt. Proactief. Gebruiksvriendelijk. 3 onmiskenbare eigenschappen voor de digitale accountant van vandaag. Connective stoomt u in no-time klaar voor de omschakeling naar een meer efficiënte, veilige maar vooral digitale service. Dankzij het Connective aanbod kan u voortaan iedere klant op een intuïtieve manier identificeren (Identity Services) en al uw documenten zoals het verslag van Raad van Bestuur, opdrachtenbrieven, anti-witwasdocumenten etc. voorzien van een eIDAS gecertifieerde elektronische handtekening (eSignatures). Zou dit niet het ideale digitale sluitstuk zijn voor uw klanten?


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-93

Core Content

Of je nu boekhouder, accountant of btw-consulent bent: als cijferberoeper kan je steeds bij Core Content terecht voor sterke artikels rond fiscaliteit, op maat van KMO-leiders. Die kan je meteen publiceren op je eigen site of in je nieuwsbrief.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-22

Deg and Partners

Deg & Partners est un cabinet conseil actif dans les métiers de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité, en y intégrant de manière exhaustive l'ensemble des besoins de ses clients.

Fiduciaire fondée en 1992 par Emmanuel Degrève, le cabinet n’a eu de cesse de se repenser et de se renouveler afin de parvenir à une structure actuelle des plus performantes. Aussi depuis 2002, Deg & Partners est agrée par l’IEC.

La vocation de notre cabinet est de parfaire, sans relâche, son expérience et son savoir faire dans le domaine des PMEs et des indépendants afin de garantir à nos clients un service de qualité, toujours à la pointe de la législation fiscal e.

Historiquement créé à Charleroi, Deg & Partners a aujourd'hui atteint une taille significative au niveau national de part sa présence dans l'ensemble de la Belgique francophone, notamment par le biais de ses bureaux sur Bruxelles, Rhode-Saint-Genèse et Liège.

En outre, le cabinet a créé une cellule dédiée exclusivement à l'optimisation fiscale. Nos clients bénéficient alors de toute l'expertise de nos conseillers fiscaux et peuvent alors prétendre au régime qui leur sera le plus favorable.


Bekijk de website van onze partner

Edenred

Edenred, wereldleider in voorafbetaalde diensten, reikt oplossingen aan voor het individuele welzijn van werknemers en voor de goede prestatie van ondernemingen en organisaties. Edenred is actief in 41 landen met 6.000 werknemers, bijna 640.000 bedrijven en instanties die klant zijn, 40 miljoen gebruikers en 1,4 miljoen aangesloten dienstverleners. Edenred behaalde in 2013 een uitgiftevolume van 17,1 miljard euro, waarvan meer dan 58% in de opkomende landen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-19

Edi.pro

Edi.pro werd in 1998 opgericht door de Kamer voor Handel en Nijverheid van Luik en met als gedelegeerd bestuurder L. Venanzi. De Nederlandstalige afdeling werd in 2003 opgestart en publiceert praktische uitgaven (boeken, losbladige), bestemd voor professionals (KMO-bedrijfsleiders en hun adviseurs - boekhouders- fiscalisten, accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, enz.).


Bekijk de website van onze partner

Stand : E-105

EMAsphere

EMAsphere biedt een digitale oplossing aan voor het management van een bedrijf. Dankzij EMAsphere kunnen de bedrijfsleiders en het management team eenvoudig financiële rapporten opstellen, financiële en operationele KPI's instellen en het budget en cashflowprognose volgen voor één of meerdere geconsolideerde entiteiten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-32

Espace-Innovation

Le Club Espace Innovation est un lieu d'inspiration, d'apprentissages et d'échanges. Il réunit des cabinets d'Expertise Comptable de toutes tailles. C'est en conjuguant depuis 2008 la théorie décryptée par des intervenants de haut niveau, le partage imposé des bonnes pratiques, et les outils construits ensemble que le Club bouge les lignes, intensifie le développement du CA et de la renommée. Stratégie, marketing de l'offre, communication, action commerciale, management et relation client sont au coeur des thématiques abordées. Format innovant, qualité de la relation, impertinence de ton et pertinence des travaux portent l'âme et le succès du Club en France et en Belgique.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-38

Evynolez Consulting

Natuur en schoonheid onophoudelijk vernieuwd voor een warm en persoonlijk onthaal !

Onze vennootschap stelt diensten voor om professionele voorzieningen van uw klanten, patiënten of bezoekers te versieren. Op basis van exclusieve foto's die op de schoonheid van de natuur geïnspireerd zijn, onze bedoeling is om deze omgevingen gastvrij, rustgevend en ontspannend te maken. Onze producten zijn ontwikkeld op een heldere en langdurige drager, van topkwaliteit, die de schoonheid van uitzonderlijke momenten overtreft.

Wij stellen jaarlijkse decoratie diensten voor, met de mogelijkheid om de kunstwerken te vernieuwen. Hiernaast kunt u ook individuele werken kopen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-88

Exact Software

Sinds 1984 ondersteunt Exact accountants en ondernemers met innovatieve cloud oplossingen. Meer dan 9000 accountants maken dagelijks gebruik van Exact voor het beheer van hun kantoor en voor het verzorgen van de boekhouding van hun klanten. De interface maakt het mogelijk om een efficiënte samenwerking te creëren tussen de ondernemer en zijn accountant.

Het werken in de cloud geeft de accountant de mogelijkheid om realtime gegevens met zijn klant te delen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-88

Federale Overheidsdienst Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën staat in voor verschillende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. De FOD Financiën staat in voor een juiste heffing van de belastingen, het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld. Breng een bezoek aan onze stand en informeer u over de fiscaliteit in het algemeen. Daar ontmoet u onze experten van de Vennootschapsbelasting (grote en kleine ondernemingen),BTW, Douane en Accijnzen, fiscale Bemiddelingsdienst, Inning en Invordering en van de E-faktuur. Medewerkers van de Dienst Aanwerving is dit jaar ook aanwezig.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-88

Fid-Manager

Als specifieke tool voor accountants en boekhouders is Fid-Manager het resultaat van 5 jaar intense samenwerking tussen een accountantskantoor en A++ Informatica. A++ Informatica bestaat sinds 1986 als softwareontwikkelaar. Na meer dan 25 jaar ervaring op het vlak van boekhoudsoftware is A++ Informatica zich gaan toeleggen op de ontwikkeling van oplossingen voor boekhoud en accountants kantoren.

Permanent dossier en antiwitwaswetgeving:

Alle klantengegevens komen samen in één enkele oplossing. Dank zij het document generator module kan u onmiddellijk de anti-witwaswet documenten genereren. De automatische identiteitskaartherkenning zal u hierbij grote diensten bewijzen.

TimeSheet en facturatie Alle medewerkers voeren hun uren op een eenvoudige en intuïtieve wijze in. Met die informatie maakt u met Fid-Manager vervolgens uw facturen aan, in regie of forfait, met uw eigen factuurformaat dat wij aanpassen aan de hand van uw eigen model.

Vervaltermijnen Verlies geen tijd meer met eindeloze verificaties per klant en per vervaldatum. Inéén oogopslag weet u precies hoever het staat met de termijnen. De link met de verzendings- en ontvangstbestanden valideert automatisch de hieraan verbonden taken, het bestand wordt geklasseerd en de taak afgesloten.

Automatische herkenning Al uw bestanden zoals XML, Biztax, XBRL, XLS, VAT, ... worden automatisch herkend. Dus geen manuele ordening meer in het permanent dossier of een « click » ter bevestiging van het ontvangstbewijs.

Klantenopvolging Met Fid-Manager haalt u een uitstekende klantenopvolging in huis. Daarbij maakt u gebruik van kant-en-klare mails voor de BTW, Ven.B., PB, ... en houdt u uw klanten op de hoogte telkens als een job is afgewerkt.

Portaalwebsite Deel informatie met uw klanten op uw eigen portaalsite die u aanpast aan uw eigen visuele identiteit. Documenten, vervaltermijnen, contactgegevens, ... zijn rechtstreeks beschikbaar voor uw klanten in een globale dienstverlening die zij bijzonder op prijs zullen stellen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-92

Forum for the Future

Dit congres wordt door het ‘Forum for the future’ georganiseerd. Deze stichting heeft als doel de economische beroepen te promoten, de ervaringsuitwisseling tussen de beroepsbeoefenaars aan te moedigen, innovatie te ondersteunen en de “best practices“ aan te moedigen in de professionele sector die de accountants, de boekhouders, de fiscalisten, de bedrijfsrevisoren en de finciële actoren bij privé of openbare ondernemingen vertegenwoordigen.


Bekijk de website van onze partner

Furoo

FUROO is een ERP-softwarepakket voor kleine en middelgrote ondernemingen om de administratieve processen te stroomlijnen en vereenvoudigen. Als accountant kunt u de documenten van uw klanten uit FUROO exporteren en deze rechtstreeks in uw vertrouwde boekhoudsysteem importeren. Zo wordt dubbele input vermeden en verkleint u aanzienlijk de kans op fouten. Doordat u de gegevens rechtstreeks uit het systeem van uw klant kunt halen, kunt u ook tussentijds de aan- en verkoopfacturen van uw klant verwerken. Hierdoor kunt u piekmomenten beter spreiden. Kortom, FUROO is de tool die de samenwerking met uw klant optimaliseert terwijl u uw vertrouwde boekhoudsoftware kunt blijven gebruiken.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-35

GOlegal

GOlegal fungeert als een innovatieve makelaar van efficiënte juridische oplossingen. Wij bieden de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt, door middel van digitale innovatie en een geoptimaliseerde werkverdeling met juridische experts. Wij streven ernaar om de vertrouwde zakenpartner van onze klanten – KMOs & zelfstandigen – te zijn door hun vermogen om business risico’s te behandelen te versterken aan de hand van juridische uitmuntendheid.

Ontdek wat een samenwerking met ons betekent : - Uitbreiding van uw assortiment van gespecialiseerd advies via een 'one-stop-shop'-partnerschap - Versterking van het vertrouwen van uw klanten alsook uw rol als 'trustee advisor'


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-35

Group S

Als HR-partner ondersteunt Group S zelfstandigen en werkgevers bij de opstart van hun onderneming en in hun dagelijkse sociale administratie.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-22

IBGraf Business Solutions

Du haut de ses 30 ans d’expérience, le groupe IBGraf est devenu un partenaire incontournable en informatique de gestion, et plus particulièrement pour les professionnels du chiffre. Nous vous proposons donc des solutions «métiers» souples et évolutives permettant la gestion non exhaustive des éléments suivants : échéances, temps, facturation et rentabilité de vos dossiers ; emails, courriers et suivis ; documents et archivage électronique ; documents dynamiques et stratégiques ; relation clientèle (CRM) et ressources humaines ; extranet clients et collaborateurs ; comptabilité générale ; parc informatique ; hébergement sécurisé.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-32

Maak een afspraak

Intec Software Engineering

Sinds 1987 biedt Intec Software Engineering volledige oplossingen op het gebied van IT. Onze kracht ligt in het ontwerpen van geïntegreerde management software voor België en Luxemburg. Ons productassortiment voldoet aan alle behoeften van boekhouding tot een e-commerce platform, terwijl perfect geïntegreerd. Wij bieden ook het ontwerp, de inbedrijfstelling en het onderhoud van computersystemen en netwerken en de verkoop van professioneel IT-materiaal. Een efficiënte service in combinatie met onze ervaring in dit beroep maken ons een betrouwbare partner voor meer dan 1.000 bedrijven.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-32

Intellifin

De Ondernemingsradar van Intellifin is een innovatieve cloud software voor bedrijfsadvies. Met de Ondernemingsradar vergelijkt u uw klant met soortgelijke ondernemingen, stelt u op intuïtieve wijze een businessplan op, maakt u messcherpe analyses in woord en beeld en kan u aan de slag met de dynamische cijfers. Maar de Ondernemingsradar doet meer: het helpt u om een toekomstplan op te stellen dat de waarde van de zaak verhoogt: De hele boekhouding kan u meteen laten herrekenen om elk idee te testen. Bovendien berekent de Ondernemingsradar de evolutie van de waarde van een onderneming. Niet alleen de waarde van uw bedrijf/klant maar ook die van alle 400.000 Belgische vennootschappen. De Ondernemingsradar van Intellifin neemt de complexiteit van gegevens verwerken weg en laat u als raadgever focussen op datgene waar u goed in bent: een meerwaarde zijn voor de ondernemer.

Overtuig uzelf in de 30’-sessie van Intellifin. Achter Intellifin vindt u Paul Hermans, de ontwerper van softwareprogramma’s zoals Fiscalc & Fiscalc Edities. Samen met zoon Jan, dochter Kristel en medewerkers heeft hij de Ondernemingsradar ontwikkeld.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-19

Intersentia

Met First Software heeft Intersentia al meer dan 10 jaar een prominente plaats ingenomen op de markt van de financiële compliance software. Onze software biedt de financieel expert - accountant, bedrijfsrevisor, auditor, boekhouder, fiscalist en financieel directeur - een waaier van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke tools aan en stelt de gebruikers in staat efficiënter te werken. De inzet van alle medewerkers heeft First Software een uitmuntend kwaliteitslabel bezorgd! Intersentia kent u ook als dé referentie op de markt voor wetenschappelijke en professionele uitgaven, met reeksen als ‘ Handboek Boekhouden', 'Fiscale Handboeken' en 'Fiscale topics'.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-19

Joos Consulting

Uw financial consulting partner kiest u – terecht – zorgvuldig uit. Omdat u solide oplossingen wil. En omdat u op zoek bent naar een nauwkeurige en betrouwbare partner. Dan zit u goed bij JooS Consulting. Onze getalenteerde finance professionals staan op elk moment voor u klaar: tijdelijk of voor een langere periode, voor operationele hulp of voor zuiver advies. Nog geen duidelijk zicht op de exacte duur en inhoud van uw project? Ook prima – dat bespreken we graag samen met u.


Bekijk de website van onze partner

Stand : L-93

KVABB

Wist je dat KVABB niet zomaar een beroepsvereniging is? Het is een professionele vereniging met een familiaal karakter. De sfeer onder de leden en het bestuur is uitstekend. Elk lid is belangrijk en heeft recht op een eigen inbreng. Verbondenheid en tevredenheid behoren tot de sleutelwoorden. Wist je dat KVABB mensen verbindt? De vereniging is de schakel tussen elk individueel lid, de instituten en de overheid. Zij bemiddelt tussen de problematiek op de werkvloer en het hart van het beleid. Tijdens de seminaries wordt er in dialoog gegaan, mensen zijn betrokken en gemotiveerd, kortom mensen voelen zich verbonden. Wist u dat KVABB: al meer dan een eeuw actief; stagiairs persoonlijk begeleidt; bestuurd wordt door 60% vrouwen; een pioniersrol vervulde bij de ontwikkeling van Teleseminar en e-ID registratie?


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-13

Larcier Business

Larcier Business is een merk van ELS Belgium nv, een uitgeefgroep die Larcier Group en Indicator verenigt en die zich toelegt op het juridische, sociale en fiscale vakgebied. Larcier Business maakt gebruik van innovatieve digitale technologieën en stelt 6 professionele online databanken voor:

 • ComptAccount, voor boekhouders die snel een praktisch antwoord zoeken op alle vragen van hun klanten;
 • FiscalNet, de voornaamste databank van Belgische fiscaliteit, onontbeerlijk voor de professional die op de hoogte wil zijn van de nieuwste ontwikkelingen in alle domeinen van de fiscaliteit;
 • Lexfin, de databank met de meest eenvoudige vakkennis voor experts in tax en accountancy;
 • Sofisk, de meest gebruiksvriendelijke tool voor de juiste berekening, optimalisatie en aangifte van uw belastingen;
 • Belastingen & meer, een onmisbare online oplossing ontwikkeld door experten voor accountantskantoren en hun medewerkers met actualiteit, adviezen, gidsen, rekentools en gebruiksklare modellen.

Larcier Business zal op het Forum for the Future 2017 een exclusieve sneakpreview van zijn nieuwe, innovatieve en unieke databank TaxWin geven. Kom zeker een kijkje nemen op de stand van Larcier Business.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-102

Logidrive

De ambitie van Logidrive is het gebruik van technologie te maximaliseren om aldus de opslagmedia te dematerialiseren uit zorg voor duurzame ontwikkeling, en haar gebruikers te voorzien van uiterst efficiënte en beveiligde informatica instrumenten. Logidrive bevordert de synergie tussen accountants en klanten en stelt hen in staat om kostbare tijd te winnen. Logidrive heeft eveneens Kallima ontwikkeld, een innovatieve website voor accountants die hen voorziet van een efficiënt communicatiemiddel met hun klanten.

Logidrive is ook expert in het hosten van beheerstoepassingen van boekhoudkantoren en ondernemingen. Hoe kan men met actieve dematerialisatie de winstgevendheid van het boekhoudkantoor verhogen? Hoe slaagt men in de overgang naar het digitale? Hoe kan men vermijden de digitale transformatie te missen? Hoe plaatst men de mens in het centrum van de dematerialisatie? Dankzij diverse processen in de dematerialisatie van trustaktes is Logidrive erin geslaagd haar boekhoudkantoren volledig te dematerialiseren. Dit is de uitdaging van vandaag!


Bekijk de website van onze partner

Stand : D-102

Monizze

Monizze ontwikkelt en levert elektronische oplossingen die de kracht van de onderneming omzet naar voordelen voor zijn werknemers. Haar oplossingen: de elektronische maaltijd- , eco- en cadeaucheque.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-32

Movie Tax Invest

Movie Tax Invest est une société de Tax Shelter créée par deux producteurs belges afin de financer la production de leurs œuvres. Ceci permet de continuer à sélectionner et à promouvoir des projets d'auteurs/ réalisateurs prometteurs.


Bekijk de website van onze partner

Stand : M-95

MyCompanyFiles

MyCompanyFiles was created for and with the support of chartered accountants. Thanks to MCF, your company now has an awesome digital entry point: your customers log in via your web site into their secured space and connect through your smarthone app'. Whatever your production software, your customers access all their files and info in one and only place. For you: more efficiency, less useless tasks and... more customers !


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-90

MyMicroInvest

MyMicroInvest is een crowdfundingplatform van veelbelovende Europese start-ups en groeiende bedrijven, elk gesteund door een crowd. Onze campagnes bieden u de mogelijkheid om samen met professionele investeerders, business angels en venture capitalists te investeren. Bij MyMicroInvest komen beginnende en professionele investeerders samen om het Europees ondernemerschap te steunen


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-35

Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen

Beste cijferprofessional,

NSZ (voluit Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) is een erkende, interprofessionele ondernemersorganisatie met meer dan 40.000 leden. NSZ is op die manier de partner van alle zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s in dit land. De ondernemersorganisatie draagt haar commerciële, economische en politieke neutraliteit hoog in het vaandel.

Onze belangrijkste missie bestaat erin om iedereen die in ons land onderneemt collectief te verdedigen. Maar even belangrijk vinden wij het om elk lid van onze organisatie individueel te verdedigen. Zoals u weet, worden u en uw klanten steeds meer geconfronteerd met diverse problemen bij het uitoefenen van hun activiteit. Laat ons u en uw klanten daarom ondersteunen met ons divers team dat bestaat uit professionals met de nodige ervaring en expertise.

NSZ biedt niet enkel advies of juridische tussenkomst, maar zorgt ook voor bemiddeling, schuldvordering, de opmaak van contracten op maat en nog tal van andere voordelen.

Kortom, laten we elkaar wederzijds vertrouwen schenken! Dat is in het voordeel van iedereen die onderneemt in ons land.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-85

Octopus - Inaras

Octopus boekhoudsoftware is dé oplossing voor de ondernemer die actief wil meewerken aan zijn boekhouding.

Met 'Octopus Share' kan een ondernemer zijn documenten met één klik online beschikbaar maken voor de boekhouder/accountant die ze dan onmiddellijk kan verwerken.

Zo kunnen dossierbeheerders het verwerken van gegevens spreiden. Handig om zo de pieken bij de btw-aangiftes te verminderen.

De ondernemer kan dus met Octopus Share zijn documenten bij zich houden maar de dossierbeheerder heeft de documenten altijd en overal beschikbaar in het online digitaal dossier.

Boekhouder en accountant kunnen zich toeleggen op hun specialiteit: het verwerken van de documenten en adviesverlening.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-32

Ordre des experts comptables et Comptables Brevetés de Belgique, société royale

L´Ordre des Experts-Comptables et Comptables Brevetés de Belgique a été créé en 1959 par Monsieur Joseph COLLEYE. Notre association professionnelle, privée, est devenue Société Royale en 2009, et compte actuellement plus de 2 200 membres, tous professionnels de la comptabilité, de la fiscalité et de l´audit. L´OECCBB, premier syndicat de la profession comptable créé en Belgique, représente tous les modes d´exercice des professions du chiffre : Expert-Comptable, Comptable, Reviseur, Conseil Fiscal, Directeur Financier,... MISSIONS ET VALEURS : DEFENDRE - SERVIR - ANTICIPER - ACCOMPAGNER et REPRESENTER.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-86

Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid.

Wij ondersteunen en begeleiden starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-politiek. Bij de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en HR-consultancy.

Onze 1.500 medewerkers bedienen ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen, en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-92

PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen)

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Zij helpt hen van bij de prille start tot aan de groei en de internationalisering van hun bedrijf. Ondernemers moeten wel beschikken over een goed businessplan en managementteam.

Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-13

PragmaTools

PragmaTools biedt boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren en bedrijven krachtige all-in-one software-oplossingen, volledig afgestemd op het economische beroep. Volledige automatisering van je workflow (werkdossier, jaarrekening, aangifte VenB, notulen en rapportering.

 • Cijfers zijn real-time geconnecteerd,
 • Een vlotte samenwerking met je klanten en collega's
 • Efficiëntie en tijdswinst, en dus minder kosten

PragmaTools brengt je aan boord van de digitale revolutie. Wij zorgen voor de automatisatie van het compliance werk zodat u zich kunt richten op uw werk als bedrijfsadviseur.

PragmaTools is distributeur van CaseWare. Deze toonaangevende software wordt gebruikt in meer dan 130 landen en is gewijd aan continue innovatie voor boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren in praktijken groot en klein, in bedrijven en overheden wereldwijd.

PragmaTools, streamlining compliancy | boosting efficiency


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-88

Maak een afspraak

Proboss

Proboss-PLUS is een alternatieve innovatieve bezoldigingstechniek die er voor zorgt dat de bestuurder van een vennootschap in vergelijking met de gebruikelijke Belgische remuneratietechnieken (salaris, dividend, …) op een meer aantrekkelijke manier kan bezoldigd worden.

Wenst u meer hierover te weten? Neem contact met ons op, wij stellen u graag onze oplossing voor, en bespreken elke stap van de implementatie.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-40

PWC

At PwC, we’re committed to providing quality audit, tax and consulting services to our public and private clients in Belgium and internationally. PwC is founded on the principle of creating value through relationships – it’s a principle that lies at the heart of everything we do and everywhere we are. Serving clients from strategy through execution: Our value promise starts with our relationship with you. We aim to start building value from day one. We believe that being able to call on our global network of specialists in 157 countries helps us to create even greater value for your business and your investments. We serve clients from strategy through execution.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-09

Robert Half BVBA

Robert Half est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous aidons les professionnels qui recherchent un emploi - ou veulent en changer - à développer leur carrière. Que ce soit un emploi permanent, temporaire ou intérimaire ou des défis proposés aux cadres dirigeants via notre division Executive Search.


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-09

SAGEMCOM

Demat’Box est la solution innovante de Sagemcom permettant la collecte numérique des pièces comptables vers les logiciels de gestion. Elle offre aux clients du cabinet facilité d’utilisation et sécurité de transmission. l’Expert-Comptable peut ainsi intégrer le client dans un processus industrialisé de bout en bout.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-41

Scope Invest

SCOPE Invest is al ruim 13 jaar één van de hoofdspelers van het Belgische Tax Shelter-segment. De onderneming begeleidde reeds meer dan 1.600 Belgische bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren in hun Tax Shelter-operaties. Als ervaren specialist verleent SCOPE ook regelmatig bijstand aan professionals die deze fiscale oplossing aan hun klanten willen aanbieden dankzij onder andere verschillende tools en erkende opleidingen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-13

SD Worx - Xerius

Als boekhouder of accountant begeleidt u uw klanten van a tot z. SD Worx & Xerius bieden u een al even sterke service. Het portaal Accdesk omvat een schat aan informatie en een doordachte selectie aan nuttige tools, binnen een gebruiksvriendelijke en beveiligde omgeving. Op onze stand kunt u kennismaken met 2 tools die u geen windeieren zullen leggen. -Onze gloednieuwe tool “Bedrijfsleiders” is uniek op de markt en is speciaal ontwikkeld voor boekhouders en het beheer van bedrijfsleiderdossiers. Een must voor uw kantoor! -En het Digitaal loket verzekert een vlotte en snelle verwerking van uw aanvragen in het kader van de KBO en het socialeverzekeringsfonds (aanvragen fiscale en loopbaanattesten, raadplegen van aansluitingsdossiers, enz.). Kom dus zeker langs en ontdek de nieuwe functionaliteiten van onze toepassing voor het beheer van uw zelfstandige klanten.


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-88

Securex

Ondernemerschap vormt de basis van economische activiteit, werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. Securex ondersteunt ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming, en gelooft in een personeelsbeleid op maat van het individu en gericht op duurzame inzetbaarheid.

Securex is de partner voor zowel startende en ervaren zelfstandigen of kmo’s, als grote ondernemingen en openbare besturen. Het bedrijf heeft alles in huis voor een geïntegreerd HR-beleid. Wij bieden dienstverlening op vlak van ontwikkeling en uitbouw van een eigen zaak voor ondernemers, personeelsadministratie en loonberekening, preventie en welzijn van werknemers, talentontwikkeling en het verzekeren van inkomens. Bij Securex zit alles onder één dak.

Securex is actief in België, Frankrijk, Luxemburg, en Nederland, en telt 1.600 medewerkers verdeeld over 33 regionale kantoren.


Bekijk de website van onze partner

Stand : G-88

Skwarel

Skwarel is het collaboratieve platform dat het werk tussen de boekhoudkantoren en hun klanten vergemakkelijkt. Dankzij het platform kunnen de klanten hun facturen online uploaden, hebben ze toegang tot hun boekhouding via eenvoudige dashboards, kunnen ze gemakkelijk berichten versturen over ontbrekende facturen, en nog zoveel meer. Vraag om een demonstratie en krijg een Mug in de kleuren van Skwarel.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-92

Maak een afspraak

Sodalis

Sodalis is een erkend sociaal secretariaat dat ernaar streeft om op vlak van payroll en HR een volwaardige partner te zijn voor ondernemers en boekhouders. Wij streven naar een duurzame driehoeksrelatie tussen de ondernemer, de cijferberoeper en Sodalis op basis van service en communicatie. Hiervoor heeft Sodalis ervaren dossierbeheerders en een gespecialiseerde juridische dienst in huis. Naast het correct afleveren van uw loonfiches, hebben wij evenzeer oog voor andere belangrijke zaken, zoals het opmaken van een arbeidsreglement op maat of overeenkomsten tussen werkgever en werknemer. Dit alles gaat gepaard met een hedendaagse technologie waarbij wij luisteren naar de noden van de gebruikers.

Sodalis, uw dagelijkse partner!


Bekijk de website van onze partner

Stand : J-13

Teleseminar

Voortaan volgt u thuis seminaries.

De moderne informatie- en communicatietechnologie heeft de wereld grondig veranderd. Boekhouders, fiscalisten, accountants en belastingconsulenten kunnen hiervan handig gebruik maken bij hun permanente vorming. Seminaries volgt u op uw computer of tablet. Bij Teleseminar gaan we echter verder en kunnen professionals zich in alle vrijheid bijscholen, waar en wanneer het hen best uitkomt. Bijscholen via Teleseminar biedt in vergelijking met klassieke seminaries tal van voordelen. In de eerste plaats wint u heel wat tijd: u volgt opleidingen bij u thuis of op kantoor en dus hoeft u zich niet naar de seminarielocatie te verplaatsen. Verder volgt u met uw computer of tablet de opleiding waar en wanneer u wil en dit op uw eigen tempo. Tot slot kunt u uw opleidingsbibliotheek uitbreiden en de opleidingen steeds consulteren. Uzelf of uw collega’s. Dankzij het controlesysteem werden de opleidingen van Teleseminar erkend door de beroepsinstituten BIBF en IAB. De gevolgde opleidingen geven dus recht op een attest permanente vorming erkend door de beroepsinstituten. Leden van het BIBF kunnen 8 uur per jaar via e-learning volgen. Leden van het IAB 16 uur. Teleseminar is bijna 10 jaar actief als opleidingsverstrekker voor financiële vrije beroepen. Hierdoor zijn wij uitgegroeid tot een belangrijke speler, mede dankzij de kwaliteit en expertise van onze sprekers. Op vandaag werden reeds meer dan 170 opleidingen ontwikkeld, zijn meer dan 2.000 kantoren klant en werden meer dan 20.000 opleidingen verstrekt.


Bekijk de website van onze partner

Stand : N-77

UCM

En tant que professionnel du chiffre, vous encadrez chaque jour vos clients indépendants dans les aspects professionnels de leur entreprise. Assurez-leur un parcours gagnant avec la collaboration de l'UCM ! Nous mettons à vore disposition notre expertise et les outils nécessaires pour maximaliser votre travail et vous permettre de les conseiller au mieux. A travers vous, plus de 90.000 indépendants et 30.000 sociétés nous font confiance.


Bekijk de website van onze partner

Stand : K-92

Unit4

UNIT4 C-Logic legt zich reeds sinds 1985 toe op de ontwikkeling van uiterst gespecialiseerde programma's voor boekhouding en facturatie. Onder ons motto 'Boekhouden wordt een plezier' maken wij voor u dagelijks werk van meer verfijnde, snellere en creatievere administratieve software. Daarbij is het onze ambitie om alleen producten te brengen van superieure kwaliteit tegen betaalbare prijzen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : H-19

Vantage Global


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-13

VatAcademy

La VAT Academy est spécialisée dans l'organisation de formations, de séminaires et de conférences en inter-et intra-entreprise et en résidentiel, dans les domaines de la fiscalité directe et indirecte (TVA / ISOC / IPP), du droit et impôt des sociétés et comptabilité, du droit de succession et patrimonial, mais aussi dans le domaine de la douane et des accises, droit commercial, de la logistique et SCM.

La VAT Academy organise des formations au sein de votre entreprise en français, anglais et néerlandais et une fois par an à l’étranger (Espagne).

Offrir des formations de qualité à la pointe de l'actualité et sur des sujets pertinents est notre préoccupation majeure. Enrichir les connaissances ou former des professionnels avec des orateurs hors-pair et de terrain est notre expertise". Béatrice Delfin Diaz, Co-fondatrice et Gérante.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-105

Waterfront

Uw interim management partner kiest u – terecht – zorgvuldig uit. Omdat u solide oplossingen wil. En omdat u op zoek bent naar een betrouwbare en nauwkeurige partner. Dan zit u goed bij Waterfront. Onze getalenteerde interim managers staan op elk moment voor u klaar: tijdelijk of voor een langere periode, voor operationele hulp of voor zuiver advies. Nog geen duidelijk zicht op de exacte duur en inhoud van uw project? Ook prima – dat bespreken we graag samen.


Bekijk de website van onze partner

Stand : L-90

Winauditor

WinAuditor bvba ontwikkelt en verkoopt WinAuditor, een software voor uw boekhouding en commercieel beheer. We zijn actief op de Belgische markt sinds 1985 en blijven innoveren. Onze software is nu ook online beschikbaar via WinAuditor.net. Als Belgisch bedrijf zorgen we ervoor dat al onze oplossingen afgestemd zijn op de Belgische wetgeving van vandaag en morgen !


Bekijk de website van onze partner

Stand : F-92

Yuki

Yuki is een online boekhoudplatform ontwikkeld voor kmo-ondernemers met een geintegreerd backofficeplatform voor accountants-en boekhoudkantoren. Dit stelt u in de mogelijkheid om uw eigen klanten rechtstreeks en online te bedienen via Yuki. Niet alleen een betere en snellere service kan worden bereikt, ook kan er tot 4 keer zoveel tijd gewonnen worden door automatisering en de boekhouding is dagelijks up to date.


Bekijk de website van onze partner

Stand : I-40

Zenito

Zenito is een Ondernemingsloket, een Sociaal Verzekeringsfonds en met Zenito Aanvullend Pensioen optimaliseert ze ook jouw sociale bescherming. Je vindt er als ondernemer advies en begeleiding op elk moment van je carrière: van vóór de start tot na je pensioen. Als boekhouder/accountant word je bijgestaan door een persoonlijke adviseur en beheer je je dossiers via praktische online tools op www.zenito.be. Voor ingewikkeldere dossiers stelt Zenito je een volwaardige studiedienst ter beschikking, zodat jij jouw klanten steeds de gewenste expertise kan bieden.


Bekijk de website van onze partner

Stand : C-102